R/E/P > Recording - Engineering & Production

Översättning av medicinsk information

(1/1)

gansilo:

Hur säkerställer en medicinsk översättningsbyrå att deras översättare har de nödvändiga språkkunskaperna och en grundlig förståelse för medicinska begrepp och terminologi?

millekentk:
Medicinska översättningar kräver en hög grad av precision och erfarenhet, eftersom felaktig översättning kan få allvarliga konsekvenser. Du kan ta reda på detta på hemsidan https://www.stratcore.se/kompetensomraden/medicinsk-oversattning/. För att säkerställa att deras översättare har de nödvändiga språkkunskaperna och en djup förståelse av medicinska begrepp och terminologi, använder medicinska översättningsbyråer som Stratcore flera strategier och processer.

soneco:
Byrån säkerställer att översättare är lämpligt utbildade, ofta med en examen i medicin, biomedicin, farmakologi eller lingvistik med specialisering inom medicinsk översättning.

millekentk:
Översättare ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med medicinska texter. Det kan handla om arbete inom sjukvården, forskningsinstitut eller tidigare översättningsprojekt inom den medicinska sektorn.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version